EHNO

sieraden

Wat is EHNO?

EHNO staat voor Eerste Hulp Na Overlijden. Een overlijden brengt emoties maar ook veel regelwerk en vragen met zich mee.

Bent u verplicht een notaris in te schakelen? Gaat de notaris u bellen? Gaat de notaris het testament voorlezen? Is er wel een testament? Heeft u recht op een kopie van het testament? Wat betekent hetgeen in het testament staat eigenlijk voor u? Staan er in het testament zaken die van belang zijn voor de begrafenis of crematie waar u rekening mee moet houden? Wilt u de nalatenschap wel of niet aanvaarden en hoe? Kunt u zomaar geld opnemen van de rekening van de overledene en de sieraden verdelen? Waar moet u op letten? Wat kunnen de gevolgen zijn voor u? Met welke termijnen moet u rekening houden? Is uw erfdeel opeisbaar of moet u nog wachten? Wat zijn de rechten van de langstlevende?

Het is zomaar een greep uit de vragen die u uzelf kunt en -als het om de aanvaarding van een nalatenschap gaat-  ook moet stellen want het aanvaarden van een erfenis is niet zonder risico’s. Ook niet na de invoering van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (Wet BETS)

Opvragen testament

Het is belangrijk om te weten of er een testament is of niet en welk testament het laatst gemaakte testament is. Een eventueel testament is het vertrekpunt bij de afwikkeling van een nalatenschap. Als er geen testament is, geldt het wettelijk erfrecht. U kunt zelf bij het Centraal Testamenten Register (CTR) opvragen of er een testament is of niet of u kunt het aan een erfrechtadvocaat of notaris vragen. U ontvangt van het CTR niet een kopie van het testament, alleen een overzicht van door de overledene gemaakte testamenten of andere uiterste wilsbeschikkingen. Aanvragen moeten schriftelijk worden gedaan via een aanvraagformulier. U dient bij de aanvraag een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister mee te zenden.

EHNO-gesprek

Als u wilt kunt u een EHNO gesprek aanvragen waar u bovenstaande en andere vragen kunt stellen. Dit gesprek kan indien gewenst ook in de avonduren plaatsvinden tussen 18.00 en 21.00 uur. U krijgt tijdens het gesprek een (eerste) mondeling advies en een checklist. De kosten van een EHNO-gesprek bedragen € 225,- per uur exclusief btw en zonder kantoorkosten. U heeft geen enkele verplichting om daarna uw eventuele zaak bij mij in behandeling te geven. We kijken samen wat u nodig heeft en wie u nodig heeft.