Governance

governanceIn 2017 is de Governancecode Zorg herzien. De Governancecode Zorg is een initiatief van ACTIZ, GGZ NEDERLAND, NFU, NVZ EN VGN en bevat zeven principes voor goed bestuur en toezicht. De code gaat uit van het principe ‘pas toe’ of ‘pas toe en leg uit’ en dus niet langer van het ‘pas toe of leg uit beginsel’. De principes gelden voor alle leden die zijn aangesloten bij de genoemde brancheverenigingen en gelden in beginsel voor alle rechtsvormen. Voor UMC’s gelden specifieke regels.

De principes van de Governancecode zorg hebben gevolgen voor onder meer de statuten van uw organisatie en de rechten van de cliëntenraad.

Naast de Governancecode Zorg 2017 hebben de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) het kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ opgesteld. Dit kader is opgesteld vanuit de gedachte dat patiënten en cliënten recht hebben op goede en veilige zorg. En goede zorg vraagt vervolgens om goed bestuur en een goede bedrijfsvoering. Het toezicht zal steeds meer gericht zijn op ‘gedrag en cultuur’ binnen een organisatie. De NZa en de IGJ hebben gezamenlijk vastgesteld wat zij verwachten van de Raad van Toezicht.

Wilt u weten of uw zorginstelling compliant is en heeft u behoefte aan een professionele blik en advies? Neem dan contact op.