Juridisch advies & juridische ondersteuning voor zorgaanbieders

Omdat het niet uw core business is,
maar uw organisatie wel op orde moet zijn

De wet- en regelgeving in de zorg is omvangrijk en complex. Voor organisaties zonder bedrijfsjurist, bestuurssecretaris of kwaliteitsfunctionaris is het een forse klus: wijzigingen bijhouden, nieuwe wet- en regelgeving implementeren in bestaande documenten, nieuwe documenten opstellen en de ken- en werkbaarheid daarvan binnen de organisatie toetsen. Daar wordt niet iedereen blij van. Ik wel. Ik hou van het recht en ik hou van de zorg. Theorie en praktijk met elkaar verbinden, denken én uitvoeren.

Door jarenlange praktijkervaring ben ik snel thuis binnen uw organisatie en kan ik u zowel op interim basis als doorlopend, op basis van uurtarief of voor een vast aantal uur per maand, juridisch ondersteunen. Op deze manier blijft u bij maar kunt u tegelijkertijd focussen op uw eigen werk. 

Espresso

Kennismaken

Wilt u weten waar u of uw organisatie staat als het gaat om onderwerpen zoals kwaliteit van zorg, medezeggenschap,  in- en extern toezicht, compliance, klachtrecht en vertegenwoordiging of ziet u door de bomen het bos het niet meer? 

Laten we dan een afspraak maken om kennis te maken en te bespreken wat u nodig heeft. Naar welke informatie of ondersteuning bent u op zoek? Wat wilt u bereiken? Hoe kan ik u of uw organisatie ontzorgen?

Een eerste (gratis) kennismaking vindt bij voorkeur live, bij u of bij mij op kantoor, plaats maar kan indien gewenst ook via Teams of telefonisch.

Wegwijs in de zorg voor
cliënten, patiënten & mantelzorgers

Wilt u advies over vertegenwoordiging, klachten of over de inhoud van een euthanasieverklaring?

Wordt u geen wijs uit de (on)mogelijkheden met betrekking tot de inrichting van de zorg voor uzelf of voor uw naaste? Of overweegt u het verkennen van de mogelijkheden of het regelen van de zorg vanwege tijdgebrek over te laten aan iemand anders? 

Neemt u dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Er zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging. Een aanvraag voor curatele, bewind en mentorschap loopt via de rechtbank. Indien de betrokkene wilsbekwaam is kan de vertegenwoordiging ook worden geregeld via een (notariële) volmacht, zoals een levenstestament. Als er niets is geregeld, wordt teruggevallen op de bepalingen in de wet.

Zolang de cliënt/patiënt nog wilsbekwaam (terzake) is, wordt hij of zij betrokken bij de beslissingen omtrent de zorg. 

Bent u niet tevreden over de kwaliteit van zorg die u ontvangt of heeft ontvangen van een zorgaanbieder? Iedere zorgaanbieder moet voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten zorgen. De klachtenregeling kunt u vinden op de website van de zorgaanbieder of opvragen.  

 Naast de klachtenregeling zijn er in bepaalde gevallen nog andere mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. 

 

Sommige mensen zijn heel bewust bezig met het nadenken of zij in geval van uitzichtloos ondraaglijk lijden, zouden willen kunnen kiezen voor euthanasie. Voor andere mensen is het een vraag die pas actueel wordt als deze aan de orde komt bij een (huis)arts of bij een notaris in verband met het opstellen van een levenstestament. In alle gevallen is het goed om te weten dat de redactie van uw wens heel belangrijk is. Die redactie is mede bepalend voor het kunnen uitvoeren van uw euthanasiewens.

Na een overlijden komt er vaak veel op u af. Er moeten allerlei zaken worden geregeld en u moet rekening houden met termijnen waarvan u soms niet eens weet dat ze bestaan. Als daarnaast de familieverhoudingen niet optimaal zijn, wordt het vaak nog een grotere uitdaging. Het is belangrijk vast te stellen over welk erfrechtelijk onderwerp uw vraag of het conflict gaat, wat uw positie is en wat nodig is om uw vraag te beantwoorden of het conflict op te lossen. Daarover leest u hieronder meer.

Over

Ervaring

Ik werk voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers op het gebied van gezondheidsrecht, privacy in de zorg en erfrecht. 

De kennis en ervaring die ik heb is zowel theoretisch als praktisch. Ik heb een aantal jaar (gedeeltelijk in house) als kwaliteitsfunctionaris voor een VVT-instelling gewerkt. Daar heb ik met eigen ogen gezien hoe veelomvattend het werk zowel in het veld als op kantoor is. Deze ervaring maakt het makkelijker en leuker om de formele regels te vertalen naar de dagelijkse praktijk. In 2022 heb ik de Grotius Gezondheidsrecht (Radboud Universiteit) gevolgd en afgerond. 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik de rechtsgebieden Gezondheidsrecht, Privacy  en Erfrecht geregistreerd.

 

Publicaties & lidmaatschappen

Contact

Locatie

Van Bylandthuis

Benoordenhoutseweg 46 

 2596 BC  Den Haag

Contact

T 06 26045322

E carla@vanwaesmediationadovcatuur.nl

Openingstijden

Maandag – vrijdag 9.00 – 17.30 uur