Home

Advies over wet- en regelgeving op het gebied van zorg, privacy en erfrecht.

Het kantoor

Van Waes mediation en advocatuur is een klein en laagdrempelig kantoor met praktische en theoretische kennis van de zorg, privacy en het erfrecht.

Het kantoor is gevestigd in het Van Bylandthuis in Benoordenhout in Den Haag.

 

Zorg

Governance

In 2017 is de Governancecode Zorg herzien. De Governancecode Zorg is een initiatief van ACTIZ, GGZ NEDERLAND, NFU, NVZ EN VGN en bevat zeven principes voor goed bestuur en toezicht. De code gaat uit van het principe ‘pas toe’ of ‘pas toe en leg uit’ en dus niet langer van het ‘pas toe of leg uit beginsel’. De principes gelden voor alle leden die zijn aangesloten bij de genoemde brancheverenigingen en gelden in beginsel voor alle rechtsvormen. Ook de zorgverzekeraars kunnen van zorgorganisaties verlangen dat zij zich aan Governance code zorg houden. Voor UMC’s gelden specifieke regels.

De principes van de Governancecode zorg hebben gevolgen voor onder meer de statuten van uw organisatie en de rechten van de cliëntenraad.

Naast de Governancecode Zorg 2017 hebben de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) het kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ opgesteld. Dit kader is opgesteld vanuit de gedachte dat patiënten en cliënten recht hebben op goede en veilige zorg. En goede zorg vraagt vervolgens om goed bestuur en een goede bedrijfsvoering. Het toezicht zal steeds meer gericht zijn op ‘gedrag en cultuur’ binnen een organisatie. De NZa en de IGJ hebben gezamenlijk vastgesteld wat zij verwachten van de Raad van Toezicht.

Wilt u informeel laten controleren of uw organisatie voldoet aan de Governancecode Zorg of heeft u andere vragen over Governance in de zorg? Neemt u dan contact op: 06 26045322.

Kwaliteit

Van Waes mediation & advocatuur beschikt over de volgende relevante kennis en vaardigheden op het gebied van kwaliteit:

 • Governancecode Zorg
 • Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg & Addendum
 • Kwaliteitskader Wijkverpleging
 • Wkkgz
 • WMCZ
 • WGBO
 • schrijven kwaliteitsjaarplan
 • schrijven kwaliteitsjaarverslag
 • uitvoeren interne audits
 • begeleiden (uitgebreide) externe audit en follow up
 • ECD
 • schrijven/aanpassen teksten kwaliteitshandboek
 • MIC/MIM-analyse
 • borgen van de kwaliteitscyclus als geheel

Erfrecht

Casus begrijpen en positie bepalen

Er kunnen diverse redenen zijn om eerst advies in te winnen over de erfrechtkwestie waarbij u bent betrokken of mogelijk betrokken wordt. Veel mensen vinden het prettig om de casus en de eigen positie goed te begrijpen. Wanneer u eerst een juridische analyse laat maken, kunt u doelgericht bepalen welke volgende stap het beste bij u en uw situatie past. Tevens krijgt u een beeld bij de (financiële) ruimte tussen uw uitgangspositie en die van de wederpartij. Vaak kan er vooraf een goede inschatting gemaakt worden van de kosten van het advies, zodat u weet waar u aan toe bent.

Veel erfrechtgeschillen gaan over:

 • Ontslag executeur
 • Benoeming vereffenaar
 • Wilsrechten
 • Andere wettelijke rechten
 • Vernietiging testament
 • Vaststelling legitieme portie
 • Vaststelling vorderingen kinderen
 • Vaststelling legaat
 • Verschaffing van informatie
 • Verdeling van de nalatenschap
 • Ontvreemding van gelden uit de nalatenschap of voorafgaand daaraan

Mediation

Het recht is niet zwart-wit, ook niet in de rechtszaal. Veel erfrechtelijke problemen zijn daarom prima aan tafel op te lossen. U hoeft daarvoor geen vrienden te zijn of te worden. Nodig is dat u bereid bent om de verschillende standpunten te bespreken. Tijdens de mediation wordt gewerkt naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Ik vind het daarbij van belang dat cliënten op de hoogte zijn van het juridisch kader zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Een afgeronde mediation wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

 

Wilt u meer informatie over een van bovenstaande onderwerpen of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neemt u dan contact op.

CV

Ervaring

Nu     

Advocaat Van Waes mediation & advocatuur

Gecertificeerd nalatenschapsmediator

Kwaliteitsfunctionaris Evita Zorg

Auteur SDU Commentaar Erfrecht, andere wettelijke rechten

Eerder

Advocaat GMW Advocaten

Marketing Manager Simmons & Simmons Trenité en Nolst Trenité 

Opleiding

Leergang Erfrecht, AvdR

Nalatenschapsmediation, Result ADR

Mediation (algemeen). The Lime Tree

Master Rechtsfilosofie

Universiteit Leiden

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit Leiden

Rechtsgebieden

mr. Carla van Waes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Erfrecht
 • Gezondheidsrecht
 • Privacyrecht  

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Voor 2019 heeft zij aan deze verplichting voldaan.

Publicaties

Betekeningsproblemen bij onbekende erfgenamen, Tijdschrift Erfrecht, nr 1. 2014

SDU commentaar Erfrecht, andere wettelijke rechten

Lidmaatschappen

 • Vereniging van Erfrecht Advocaten (VEAN)
 • Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR)