Bestuur

Ik hoef u niet te leren hoe u moet besturen. Dat kunt u prima zelf, maar misschien heeft u er wel behoefte aan dat iemand het overzicht heeft en houdt en met u meekijkt welke onderwerpen en besluiten extra aandacht vragen in vorm of in tijd. 

In de eerste plaats is van belang dat uw organisatie voldoet aan de (sectorale) wet- en regelgeving, aan de governancecode zorg 2022 en andere veldnormen. Moeten de statuten worden aangepast of voldoen ze nog? Wordt in de praktijk eigenlijk wel gewerkt conform de statuten? Of zijn er aanpassingen nodig aan de statuten of aan de manier waarop wordt gewerkt? Klopt de inschrijving bij de kamer van koophandel? Zijn de juiste bestuurders en leden van de RvC/RvT ingeschreven?

Samenwerking tussen zorgorganisatie wordt gestimuleerd maar brengt ook nieuwe vragen met zich mee. In welke (rechts)vorm kan het best worden samengewerkt ? Er kunnen mededingingsrechtelijke belemmeringen zijn maar dat hoeft niet. Welke mogelijkheden zijn er? 

Naast de RvC/RvT en eventuele aandeelhouders moet u ook rekening houden met de ondernemingsraad (of een vergelijkbare vertegenwoordiging) en de cliëntenraad. Wordt er tijdig advies gevraagd aan de ondernemingsraad en/of de cliëntenraad zodat zij daadwerkelijk advies kunnen geven of kunnen aangeven of ze al dan niet instemmen met een voorgenomen besluit? Betreft het een traject waarbij de goedkeuring van de NZa nodig is? Heeft u alle stappen doorlopen en tijdig de juiste informatie verzameld? 

Besturen is een vak en de organisatie daar omheen ook. Heeft u behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning of advies? Bel dan 06 26045322.