Erfrecht

Casus begrijpen en positie bepalen

Er kunnen diverse redenen zijn om eerst advies in te winnen over de erfrechtkwestie waarbij u bent betrokken of mogelijk betrokken wordt. Veel mensen vinden het prettig om de casus en de eigen positie goed te begrijpen. Wanneer u eerst een juridische analyse laat maken, kunt u doelgericht bepalen welke volgende stap het beste bij u en uw situatie past. Tevens krijgt u een beeld bij de (financiële) ruimte tussen uw uitgangspositie en die van de wederpartij. Vaak kan er vooraf een goede inschatting gemaakt worden van de kosten van het advies, zodat u weet waar u aan toe bent.

Veel erfrechtgeschillen gaan over:

 • Ontslag executeur
 • Benoeming vereffenaar
 • Wilsrechten
 • Andere wettelijke rechten
 • Vernietiging testament
 • Vaststelling legitieme portie
 • Vaststelling vorderingen kinderen
 • Vaststelling legaat
 • Verschaffing van informatie
 • Verdeling van de nalatenschap
 • Ontvreemding van gelden uit de nalatenschap of voorafgaand daaraan

Mediation

Het recht is niet zwart-wit, ook niet in de rechtszaal. Veel erfrechtelijke problemen zijn daarom prima aan tafel op te lossen. U hoeft daarvoor geen vrienden te zijn of te worden. Nodig is dat u bereid bent om de verschillende standpunten te bespreken. Tijdens de mediation wordt gewerkt naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Ik vind het daarbij van belang dat cliënten op de hoogte zijn van het juridisch kader zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Een afgeronde mediation wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

 

Wilt u meer informatie over een van bovenstaande onderwerpen of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neemt u dan contact op.