Hoe word je wijs in de wir-war van regelgeving? Wat is wat en wie doet wat? Daar waar governance vooral ziet op de regels, afspraken en de verhouding tussen toezichthouders (RvC/RvT) en bestuurders, ziet compliance vooral op hoe intern de wet- en regelgeving is ingebed in de organisatie en hoe deze wordt geborgd. Wie wat doet en waar de verantwoordelijkheden zijn belegd, hangt mede af van de structuur van de organisatie. Een besloten vennootschap met een RvC heeft een andere inrichting en onderlinge verhouding dan een stichting met een RvT. Daarnaast hebben zorgaanbieders vanaf een bepaald aantal natuurlijke personen die zorg verlenen te maken met een cliĆ«ntenraad en, bij een bepaald aantal medewerkers, een ondernemingsraad. Ook ten aanzien van de verschillende raden gelden afzonderlijke en gezamenlijke wettelijke vereisten. Als de basis van de wet- en regelgeving niet duidelijk is voor alle betrokkenen praat je al snel langs elkaar heen met alle mogelijke gevolgen en irritaties van dien. Ook daarom is het nodig om de basis goed te begrijpen en vast te leggen. 

 Tenslotte stelt de overheid regels aan de kwaliteit van zorg. Een grote groep  zorgaanbieders (waaronder ook individuele zorgverleners) dienen te voldoen aan de regels van de Wkkgz. Deze wet geldt niet alleen voor eerstelijnszorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen en wijkverpleging maar ook voor aanbieders van cosmetische zorg en alternatieve geneeswijzen. Als de door de organisatie aangeboden zorg valt onder de Wkkgz dan betekent dit dat de IGJ toezicht houdt op de kwaliteit van de geleverde zorg. Ook voor dergelijke zorgaanbieders is een goed begrip en inbedding van de relevante wet- en regelgeving van groot belang.

Van Waes mediation en advocatuur kan uw organisatie helpen om de wet- en regelgeving op een voor iedereen begrijpelijke manier te vertalen naar en te implementeren in, uw organisatie.