Kwaliteit

Van zorginstellingen wordt verwacht dat ze ‘goede zorg’ leveren. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is gedefinieerd wat onder goede zorg wordt verstaan. Een van de elementen die daarbij wordt genoemd is het voldoen aan kwaliteitsstandaarden. 

Voor de VVT is dit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en voor de Wijkverpleging het Kwaliteitskader Wijkverpleging. In de kwaliteitskaders en door de stuurgroepen worden kwaliteitsindicatoren vastgesteld op basis waarvan de kwaliteit van zorg in de organisatie wordt gemeten. Deze kwaliteitsmetingen zijn ook van belang bij de gesprekken met het zorgkantoor en de inkoopgesprekken met de zorgverzekeraars.

In de praktijk zijn er nog veel meer momenten waarop de kwaliteit en veiligheid wordt gemeten, bijvoorbeeld bij interne en externe audits en wanneer de IGJ op bezoek komt. De IGJ zal de kwaliteit toetsen op basis van door henzelf in samenwerking met het veld opgestelde toetsingskaders.

Zorgaanbieders dienen op grond van de Wkkgz te beschikken over een effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenregeling en behandeling. In de Wkkgz is voorts geregeld wanneer een zorgorganisatie een melding moet doen bij de IGJ. De IGJ staan, afhankelijk van het onderwerp van de niet naleving van de wet meerdere sanctiemogelijkheden ter beschikking.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op.