Een van de vormen van medezeggenschap in de zorg is de cliëntenraad (CR). Of een CR verplicht is, hangt af van de aard en de omvang van de zorgaanbieder.

De wet die aan de medezeggenschap ten grondslag ligt is de WMCZ. In de WMCZ is geregeld welke rechten de CR heeft. Naast het adviesrecht heeft de CR sinds 1 juli 2020 voor sommige onderwerpen een instemmingsrecht. Onderwerp van het instemmingsrecht zijn bijvoorbeeld de medezeggenschapsregeling, de klachtenregeling, voor cliënten geldende regelingen en het toelatings- en ontslagbeleid cliënten.

Een belangrijk nieuw recht dat de CR heeft gekregen, is het recht van enquête. Dit houdt in dat de CR onderzoek kan laten doen naar het beleid en de gang van zaken als zij daartoe aanleiding ziet.

Eveneens nieuw is dat de IGJ is belast met toezicht op de naleving. De IGJ kan handhaven middels een last onder bestuursdwang.

Medezeggenschap

IMG_0431