Governance

De Governancecode Zorg is een initiatief van ACTIZ, GGZ NEDERLAND, NFU, NVZ EN VGN en bevat zeven principes voor goed bestuur en toezicht. De code van 2017 is geactualiseerd. De nieuwe Governancecode zorg gaat in op 1 januari 2022. De code gaat uit van het principe ‘pas toe’ of ‘pas toe en leg uit’ en dus niet langer van het ‘pas toe of leg uit beginsel’. De principes gelden voor alle leden die zijn aangesloten bij de genoemde brancheverenigingen en gelden in beginsel voor alle rechtsvormen. Ook de zorgverzekeraars kunnen van zorgorganisaties verlangen dat zij zich aan Governancecode zorg houden. Voor UMC’s gelden specifieke regels.

De principes van de Governancecode zorg hebben gevolgen voor onder meer de statuten van uw organisatie en de rechten van de cliëntenraad.

Naast de Governancecode Zorg hebben de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) het kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ opgesteld. Dit kader is opgesteld vanuit de gedachte dat patiënten en cliënten recht hebben op goede en veilige zorg. En goede zorg vraagt vervolgens om goed bestuur en een goede bedrijfsvoering. Het toezicht zal steeds meer gericht zijn op ‘gedrag en cultuur’ binnen een organisatie. De NZa en de IGJ hebben gezamenlijk vastgesteld wat zij verwachten van de Raad van Toezicht.

Wilt u informeel laten controleren of uw organisatie voldoet aan de Governancecode Zorg 2022 of heeft u andere vragen over Governance in de zorg? Neemt u dan contact op: 06 26045322.

Kwaliteit

Van Waes mediation & advocatuur beschikt over de volgende relevante kennis en vaardigheden op het gebied van kwaliteit: