Over

Ervaring

Zakelijke cliënten in de zorg adviseer ik over governance, compliance, medezeggenschap en kwaliteit van zorg. In mijn rol als kwaliteitsfunctionaris bij een VVT-instelling heb ik de zorg in de praktijk leren kennen. Ik heb onder meer meerdere kwaliteitsjaarplannen en kwaliteitsjaarverslagen geschreven, interne audits uitgevoerd,  externe audits begeleid, deelgenomen in de kwaliteitscommissie van een brancheorganisatie en ik ben aangeschoven bij kwaliteitsoverleggen met het zorgkantoor. Daarnaast help ik zorgorganisaties met het op maat opstellen en wijzigen van statuten en onderliggende stukken, medezeggenschapsregelingen en klokkenluidersregelingen.  

Omdat het ook als advocaat nodig en belangrijk is om te blijven leren en verbeteren volg ik op dit moment de Grotiusopleiding Gezondheidsrecht aan de Radboud Universiteit. 

In zijn algemeenheid heb ik ervaring met probleemoplossing, risicomanagement, het beschrijven en professionaliseren van processen en het meten en analyseren van informatie op organisatieniveau.

 Bij de uitvoering van mijn werk combineer ik een persoonsgerichte benadering met analytische vaardigheden en vraag ik naar wat de cliënt niet zegt. Ik heb een brede interesse voor recht en regelgeving en maak graag een pragmatische vertaling naar de praktijk.

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heb ik de rechtsgebieden Gezondheidsrecht en Erfrecht geregistreerd. 

Op grond van deze registratie ben ik verplicht ieder kalenderjaar volgens de normen van de NOvA 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Ik voldoe aan deze verplichting.

Nevenactiviteiten

Lid cliëntenraad Evita Zorg