Waar sta ik?

Voordat u kunt bepalen welke vervolgstappen nodig zijn, is het verstandig om uw positie te bepalen. Allereerst is daarbij van belang te bespreken of er al sprake is van een aangespannen procedure of dat er nog een oplossing mogelijk is buiten rechte. In beide gevallen is het belangrijk om uw eigen positie goed te begrijpen. Hoewel het onmogelijk is om vooraf goed in te schatten hoe de rechter in uw specifieke geval zal oordelen, is het op basis van de wet en de jurisprudentie wel mogelijk om aan te geven hoe in eerdere, min of meer soortgelijke gevallen is geoordeeld. Als er nog geen procedure aanhangig is, kan een advies over uw positie uitkomst bieden. Het advies wordt zodanig vorm gegeven dat onderdelen daarvan bij een eventuele procedure kunnen worden gebruikt, waardoor tijd kan worden bespaard. Ook is het vaak mogelijk om iets te zeggen over de financiĆ«le ruimte die tussen uw uitgangspositie en die van de wederpartij zit. Dit kan praktisch zijn als u  de mogelijkheden tot een schikking wil (laten) onderzoeken.