Wat heb ik nodig?

IMG_1812 (1)

Mediation

Het recht is niet zwart-wit. Ook niet in de rechtszaal. Veel erfrechtelijke vraagstukken en problemen zijn daarom prima aan tafel op te lossen. U hoeft daarvoor geen vriendelijk te zijn of te worden. Nodig is dat u bereid bent om de verschillende standpunten te bespreken. De mediation is erop gericht een oplossing te vinden waarin alle partijen zich kunnen vinden. Ik vind het daarbij van belang dat cliƫnten op de hoogte zijn van het juridisch kader zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Een afgeronde mediation wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst waar de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Procederen

Procederen is zinvol als de wederpartij niet bereid is om in onderling overleg tot overeenstemming te komen of wanneer er geen beweging (meer) zit in de onderhandelingen. Ook kan het zijn dat u geen keuze heeft omdat u zelf wordt betrokken in een procedure. 

Wanneer u gaat procederen of in een procedure wordt betrokken en u heeft een rechtsbijstandverzekering is het verstandig na te gaan of de proceskosten (deels) worden vergoed door de rechtsbijstandverzekeraar.